1

Fjord1 elektrifiserer sine ferger. Stort oppdrag til Novaform.

«Fjord1  er eit innovativt selskap med store ambisjonar. Det grøne skiftet kjem til å dominere ferjenæringa i åra som kjem. Her vil Fjord1 spele ei leiande rolle. Selskapet sin målsetnad er å vere best på miljøvennleg og påliteleg transport, og arbeider kontinuerleg med å utvikle nybygg i verdsklasse.» På oppdrag av  Fjord 1 leverer Novaform  […]