Jåttå

Bussveien Stasjonsveien – Gauselvågen

NOVAFORM BIDRAR MED TO SENTRALE ROLLER I DETTE MILLIARDPROSJEKTET Bussveien bygges på fylkesvei 44 fra Stasjonsveien til Gauselvågen, mellom Sandnes og Stavanger. Bussveien er det største prosjektet i Bymiljøpakken på Nord-Jæren og regionens viktigste svar på det nasjonale nullvekstmålet. Nullvekstmålet innebærer at all vekst i persontransport i byområdene skjer ved at folk reiser kollektivt, sykler […]