klepp kommune -bilde

Klepp kommune

Novaform har inngått 2 separate kontrakter med Klepp kommune om byggeledelse innen området Veg og VA, samt byggeledelse for området Park og landskap. Byggeledelsen omfatter generell byggeledelse og teknisk byggeledelse. Avtalen gjelder for 2 år, med mulighet for forlengelse i ytterligere 2 år. Klepp kommune sine verdier omfatter blant annet «Me tar i eit tak», […]