Byggeleder Terje Melseth (til venstre) og assisterende byggeleder, Jonny Skogvoll er på befaring på tomten hvor det nye vannbehandlingsanlegget bygges.

Sikrer rent drikkevann

– Prosjektet sikrer 70.000 innbyggere rent drikkevann

Et nytt vannbehandlingsanlegg skal sikre drikkevannsforsyningen til både Ålesund og omkringliggende kommuner. Novaforms Ålesundskontor er byggeleder på det krevende prosjektet.

– Dette er et viktig prosjekt både for Ålesund og de omkringliggende kommunene. Det nye vannbehandlingsanlegget sikrer rent drikkevann til rundt 70.000 innbyggere, sier leder av Novaforms kontor i Ålesund, Anne Lovise Ytterland.

Krever mye spesialkompetanse

Hun etablerte kontoret i august 2021, og har siden den gang fått med seg ytterligere tre medarbeidere.

– Vi landet raskt en rammeavtale med Ålesund kommune og elleve omegnskommuner. Rammeavtalen var, og er fortsatt viktig for oss, men vi har etter hvert også fått en rekke prosjekter i privat regi, sier Ytterland.

Kontorets største prosjekt, er altså byggingen av det nye vannbehandlingsanlegget i Brusdalsvegen 208 i Ålesund. Anlegget erstatter ikke, men supplerer og er reserveanlegg for eksisterende vannanlegg. Prosjektet består av både et prosessanlegg, et rentvannsanlegg, samt en pumpestasjon.

– Dette er et komplisert prosjekt som krever mye spesialkompetanse. Det var derfor en omfattende prosess da kommunen skulle velge byggeleder. Vi ble valgt takket være Terje Melseth sin omfattende erfaring med avanserte og krevende prosjekter, sier Ytterland.  Det er Peab K. Nordang som har hovedentreprisen på prosjektet. Det vil ytterligere inngås kontrakt på fem entrepriser til i prosjektet. Novaform er Ålesund kommunes representant og skal sikre at prosjektet blir gjennomført i henhold til de inngåtte kontraktene. Prosjektet skal etter planen ferdigstilles i 2026.

Bred prosjektportefølje

Etter etableringen i 2021, har Novaforms kontor i Ålesund opparbeidet seg en bred portefølje av prosjekter, både for offentlige og private oppdragsgivere. 
– Det som kanskje kjennetegner kontoret best, er at vi jobber med et så bredt spekter av prosjekter. Vi har vært involvert i alt fra elektrifisering av fergekaier for Fjord1 til bygging av barnehager, eneboliger, anleggsprosjekter, renovering av bygårder og rehabilitering av verneverdige bygg. Selv er jeg for øyeblikket engasjert som SHA KU (Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø-koordinator for utførelse) for et prosjekt på Ålesund sykehus, sier Ytterland. 
Byggeprosjektet involverer blant annet byggingen av ny hovedinngang på nytt sted, samt byggingen av et mindre påbygg. Arbeidet skal pågå samtidig som normal sykehusdrift opprettholdes, noe som kan være en utfordring. 
– Hovedinngangen er publikums og pasienters første møte med sykehuset, noe som innebærer at det ofte er mye folk i området. I tillegg skal ikke sykehusets kritiske funksjon forstyrres. Dette er derfor et prosjekt hvor mange hensyns skal tas, samtidig. Min rolle er å sørge for at dette går så knirkefritt som mulig, samtidig som sikkerheten til både arbeidere, pasienter, pårørende og andre privatpersoner tas vare på, sier Ytterland. 

Opsjon på flere sykehusoppdrag

Sykehusprosjektet er Novaforms første for Helse Møre og Romsdal, men gjør avdelingen jobben sin skikkelig, så har selskapet også opsjon på ytterligere et sykehusprosjekt. Det neste sykehusprosjektet som er i pipeline, omfatter nybygg og rehabilitering av akuttmottak, intensiv og operasjon. 
Det har lenge vært planen at nybygget skulle bygges mellom høyblokken og barneavdelingen og samtidig renovere store deler av det gamle sykehuset. Dette har vist seg vanskelig og planen nå er å bygge nybygget rett vest for dagens sykehus. – Vi er stolte over å ha blitt valgt av Helse Møre og Romsdal. Det er ingen tvil om at neste prosjekt ut er spennende, så vi skal gjøre det vi kan for at vi får fornyet tillit, sier Ytterland. 

Det tar tid å etablere et kontor

Ålesundkontoret til Novaform er én av selskapets ferskeste avdelinger, men også én av de minste. Avdelingen ble etablert på kanskje verst tenkelige tidspunkt, midt under korona og rett før Norges bank tok fatt på sine mange rentehopp. 
– Det er ingen tvil om at det har vært noen utfordringer og en del motbakker. Nå peker imidlertid pilene i riktig retning, sier Ytterland. 
Erfaringen hennes er derfor at det tar noen år å få et nytt kontor opp å gå. 
– Vi har fått inn flere spennende prosjekter og det ser bra ut fremover, avslutter Ytterland.