Cookies og personvern

Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan Novaform samler inn og bruker personopplysninger. Vi har sikringstiltak for å sørge for at dine personopplysninger ikke kommer på avveie når opplysningene overføre, behandles og oppbevares.

Behandlingsansvarlig

Novaform, ved konsernlederen, har det overordnede ansvaret for vår behandling av personopplysninger. Ansvar for etterlevelse og utførelse av personvern i våre daglige oppgaver ligger hos våre medarbeidere og følges opp av ledere på alle nivåer.  

Behandling av personopplysninger på vår nettside

Konsernlederen har ansvaret for at vår behandling av personopplysninger på www.novaform.no , med mindre annet er oppgitt. Det er frivillig for deg som besøker nettsidene våre å oppgi personopplysninger i forbindelse med bruk av våre tjenester, slik som å motta nyhetsbrev, påmelding til kurs/seminar mv. Grunnlaget for behandlingen av personopplysningene er samtykke fra deg, med mindre annet er spesifisert. 

Appex AS er vår databehandler og leverandør for vedlikehold og utvikling av nettstedet. Opplysninger som samles inn i forbindelse med drift av nettstedet, lagres på egne servere som driftes i nettskyen WP Engine. Det er kun Novaform og Appex og dennes underleverandør som har tilgang til opplysningene som samles inn og en egen databehandleravtale mellom Novaform og Appex regulerer hvilken informasjon de har tilgang til og hvordan den skal behandles.

Jobbsøkere

Dersom du søker på jobb hos oss, trenger vi å behandle opplysninger om deg for å vurdere din søknad. Ansettelsesprosessen innebærer behandling av de opplysninger du oppgir i søknad, CV, vitnemål og attester. I tillegg til eventuelt intervju, kan Novaform også gjennomføre egne undersøkelser, typisk samtale med jobbsøkers referanser og personlighetstest. 

For å vurdere innsendt dokumentasjon, gjennomføre intervjuer, personlighetstest og ringe referanser er behandlingsgrunnlaget personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav b. Denne bestemmelsen tillater oss å behandle personopplysninger når det er nødvendig for å gjennomføre tiltak på jobbsøkers anmodning før en avtale inngås. Ved å søke på stillingen og laste opp dokumenter anser vi at jobbsøkeren ber oss vurdere innsendt dokumentasjon, gjennomføre intervjuer og ringe referanser med sikte på å inngå en arbeidsavtale. 

Dersom vi gjør egne undersøkelser ut over dette, for eksempel å kontakte noen som har utstedt en attest, men som ikke er oppgitt som referanse, er behandlingsgrunnlaget for slike undersøkelser personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f, som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å vareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes interesser eller grunnleggende rettigheter og friheter. Den berettigete interessen er å finne rett kandidat til stillingen. 

Du behøver ikke å oppgi særlige kategorier av personopplysninger i søknaden din eller på intervju. Du kan imidlertid velge å gjøre det.  

Generelle/åpne søknader slettes innen 210 dager og søknad med status ansatt eller intervju slettes innen 300 dager.  

Nettstatistikk

Novaform samler inn avidentifiserte opplysninger om besøkende på novaform.no. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

Opplysningene behandles i avidentifisert og aggregert form. Med avidentifisert menes at vi ikke kan spore opplysningene vi samler inn tilbake til den enkelte bruker.

Innsamling av data

Novaform bruker Plausible for å analysere bruken av nettsidene. Plausible benytter ikke cookies. Informasjonen som blir generert ved bruk av novaform.no blir kryptert og lagres på servere i Tyskland. Plausible bruker informasjonen til å vurdere bruken av nettstedet, sammenstille rapporter om aktiviteten på nettstedet, og for å yte andre tjenester i tilknytning til aktiviteter på nettsiden og bruk av Internett. Plausible overfører aldri informasjon fra nettsted til tredjepart.

Behandling av personopplysninger i tilbud og offentlig anskaffelser

For enkelte tilbud og offentlige anskaffelser innhenter Novaform personopplysninger i form av CV-er for å kunne gi tilbud til private og offentlige oppdragsgivere. Hvilke opplysninger som innhentes, vil avhenge av forespørselen/konkurransegrunnlaget til den private/offentlige oppdragsgiver. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den CV-en gjelder. Novaform oppbevarer CV-ene så lenge det er nødvendig for å oppnå formålet med bruk av CV-en, med mindre samtykket trekkes tilbake. 

For den private/offentlige oppdragsgivers oppbevaring, bruk og sletting av CV-en, vises det til den respektive oppdragsgivers personvernerklæring. 

Kontaktopplysninger

Novaform 

Stokkamyrveien 22, 4313 Sandnes 

Sentralbord: 51 67 75 00