582A1370

Ledige stillinger

Om novaform

17

Lokasjoner

140

Medarbeidere

220

Omsetning MNOK

Våre verdier

Våre verdier definerer hvem vi er og hva vi er – KLAR. Med en bred og variert bakgrunn, evne til å spille hverandre gode, god arbeidsmoral, ryddige forhold og stolthet i det vi gjør, står vi klare til å realisere kundens idéer. 

Er du klar?

Kompetent

«Vi er best på å skape verdi»


Vi har medarbeidere som er opptatt av å prestere og levere gode resultater. Gjennom høy kompetanse på det sosiale og faglige plan, har vi kunnskapen, viljen og evnen til å gjøre en god jobb som overgår kundens forventninger.

Lagspiller

«Vi er best på å gjøre hverandre gode»


Vi mener at de beste prestasjonene skapes gjennom lagspill. Vi er alle en del av fellesskapet, og har et felles ansvar om å skape god samhandling gjennom våre prestasjoner. Gode samhandlinger, gir gode resultater.

Arbeidssom

«Vi er best på å vise engasjement og pågangsmot»

Vi tar ansvar og har en aktiv rolle i prosjektet – til det beste for våre kunder, medarbeidere og samarbeidspartnere. Vi arbeider med driv hele veien fram til oppdraget er fullført.

Redelig

«Vi er best på å holde det vi lover»


Vi skal være ærlig og tydelig i våre handlinger for å skape tillit og et godt omdømme. Alt vi sier og gjør skal tåle dagens lys, slik at vi kan stå rakrygget og skape gode og varige relasjoner blant kollegaer og med våre kunder.

Fra 2 til 100 ansatte på 15 år

Med base i Risavika Havn og kontorer i en brakkerigg ble forløperen til Novaform, Dimensjon Prosjektledelse, opprettet i 2007. Fra brakkeriggen la vi store planer og oppdragene begynte å rulle inn fra både Risavika og ellers i Stavanger-regionen. I 2010 hadde vi blitt 15 ansatte og skiftet navn til Novaform – eventyret var i gang.

– Christian Becker, Konsernleder Novaform