Prosjektadministrasjon innen bygg og anlegg.

Dette kan vi

Novaform tilbyr allsidig prosjektadministrasjon for bygg- og anleggsbransjen. Fra våre kontorer i Sandnes, Haugesund, Stord og Bergen tar vi hånd om hele prosjekter, fra planlegging av første spadestikk, til siste hånd på verket er lagt. Tjenestene våre er fleksible og kan kombineres etter behov.

planlegging


det
gjort

Novaform utfører en rekke tjenester innen prosjektadministrasjon for fagfeltene bygg og anlegg. Våre oppdrag innen bygg varierer fra store eneboliger og offentlige bygg, til næringsbygg og leilighetsprosjekt. Innen anlegg styrer vi alt fra kommunaltekniske anlegg, større veganlegg fra fylkesveger til europaveger, bruprosjekter, kaianlegg og utbygging av næringsareal.

Noe av det vi stolt har bidratt til å realisere