Prosjektadministrasjon innen bygg og anlegg.

DITT BESTE
VALG

Novaform utfører oppdrag i alle størrelser. Vi bidrar med alt fra byggesøknader, kontrakter, SHA-planer, innkjøp og byggeregnskap, til fremdriftsplaner og annen prosjekt og byggeledelse. Vi tar hånd om hele prosjekter fra planlegging av første spadestikk, til siste hånd er lagt på verket. Vi holder tråden, sørger for effektiv utførelse og god kommunikasjon.

582A1323

VI
ER
KLAR

Novaform utfører en rekke tjenester innen prosjektadministrasjon for fagfeltene bygg og anlegg. Våre oppdrag innen bygg varierer fra store eneboliger og offentlige bygg, til næringsbygg og leilighetsprosjekt. Innen anlegg styrer vi alt fra kommunaltekniske anlegg, større veganlegg fra fylkesveger til europaveger, broprosjekter, kaianlegg og utbygging av næringsareal.

Verdiene våre definerer hvem vi er;

Kompetent, Lagspiller, Arbeidsom og Redelig.

Sammen utgjør de ordet KLAR, og det er vi! Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat.