Rabita

Calmeyers gate 8​

Rabita – et nytt kulturhus med moské midt i Oslo sentrum vil kunne berike byen og samfunnet på flere måter, samt løfte Calmeyers gate og bygge videre på gatens religiøse og kulturelle tradisjoner. Bygningen har et fotavtrykk på 1100m2, et bruksareal (BRA) ca 7000m2 fordelt på seks etasjer samt en underetasje, med en total høyde på 21 meter. ​​

Kulturhuset er ment å være et senter med aktiviteter fra bønn og refleksjon til læring og diskusjon, fra sosialt samvær til arbeid. Det er et sted å stikke innom for rolig bønn i en travel by. Et sted for å lære noe nytt om islam og et samlingsted for muslimer uavhengig av etnisk eller kulturell tilhørighet. ​

​Bygget vil romme et bønnerom for 1000 personer, ha et ventilasjonssystem som  sørger for godt inneklima og energieffektivitet, mens universelt utformede innganger med heis og ramper sikrer tilgjengelighet for alle besøkende. Et omfattende brannsikkerhetssystem er i samsvar med strenge krav og forskrifter, og prioriterer besøkenes sikkerhet. Terrorsikring vil også bli vektlagt i planleggingen.​

​Bygningens visuelle uttrykk er hentet fra både arabisk og norsk kulturhistorie. Det diagonale mønsteret og teglen i fasaden er inspirert av eldre arabiske palasser, mens bruken av tre og mønstrene i treplatene og i teglen er hentet fra norske mønstre som har blitt brukt i både tradisjonelle klær og gammel trearkitektur. De diagonale mønstrene og bruken av tre gjentar seg også i interiøret i moskérommet og i den arabiske hagen over moskérommet.​
Bygningens har et klart formspråk, med en detaljrik og artikulert fasadeutsmykning, med en tydelig fasadegesims og en ryddig oppbygning av vinduer og terrasser i takflaten. Den skrå takflaten vil ivareta formspråket i området på en god måte. ​

​Det grønne taket har to takterrasser, en for boliger og en for kulturhuset. Det er og i tillegg en hage i bakgården med fontener og sitteplasser som viser engasjement for bærekraft og et ønske om å skape et innbydende utendørs miljø. ​

Se ellers for mer info: https://www.rabita.no/nytt-kulturhus/

Kort om jobben

Kunde: RABITA | System Invenst AS

År: Forprosjekt 2023-2024, planlagt byggestart 2025

Segment: Bygg

Kategori: Bolig, Formålsbygg, Kontor/næring, Kulturbygg

Region: Oslo

Oppgaver: Prosjektledelse