Furubergfossen 6

Furubergfossbrua

Fossen ligger ved utløpet av Maurangerfjorden i Kvinnherad kommune i Vestland. Ny bro gjør at trafikanter ikke er utsett for steinsprut fra fossen. Den nye broen er kommet lenger bort fra fossen enn tidligere løsning. Endringen har medført at punktet med høyest skredfaktor på fylkesvegnettet i Vestland er borte.

Endringer som er utført; 310 lm parsellutvidelse av eksisterende vei og ny bro (50 m) over Furebergfossen. Plastring i elv, brofundamenter er via peler festet til fast fjell i sjøen, tørrsteinsmurer. Totalentreprise. NS 8407. 

Avsluttet med demontering av den gamle trebroen

Kort om jobben

Kunde: PEAB Anlegg AS

År: 2019 - 2021

Segment: Samferdsel

Kategori: Bro

Region: Vestland

Oppgaver: Prosjektledelse, Byggeledelse