lervig-sykehjem-front

Lervig sykehjem

Nybygg, Lervig Sykehjem, østre bydel, Stavanger Kommune.

Sykehjemmet er et av Stavangers største med 123 plasser. Lervig er et urbant sykehjem med sentral plassering på Storhaug.

Lervig sykehjem er etablert med sykepleierklinikk, legesenter, fysioterapi, fotpleie, frisør, kafe og har eget produksjonskjøkken.

Lervig erstattet Vålandstunet sykehjem, Mosheim sykehjem og St. Petri aldershjem da det sto klart.

Kort om jobben

Kunde: Stavanger Kommune v/ Stavanger Eiendom.

År: 2015-2018

Segment: Bygg

Kategori: Helsebygg, Sykehjem

Region: Rogaland

Prosjektkostnad: 325 mill

Oppgaver: Byggherreombud, SHA Koordinator, Byggeledelse

Bilder