DNB

Solheimsgaten 7

Endring av bygg fra en- til flerbrukere. Skallsikringsprosjekt og utarbeidelse av løsninger for å ivareta DNBs krav til sikkerhet. I tillegg omfattende ombygging av leieareal og representasjonsområde med nytt storkjøkken, ny 1. et. med felles møtesone for området, samt etablering av StartupLAB sitt kontor i Bergen. I tillegg flytting av kundesenter med 150 arbeidsplasser fra bygg B plan 4 til bygg D plan 2 og messanin.

Etablering av ny fettutskiller fra kantine Solheimsgaten 7D

Etablering av nytt lydstudio i DNBs kontorer i Solheimsgaten. Studio for opptak av video og lyd samt nyhetsreportasjer til internt og eksternt bruk.

Kort om jobben

Kunde: DNB Bank ASA

År: 2018-2022

Segment: Bygg

Kategori: Kontor/næring, Kontorbygg

Region: Vestland

Oppgaver: SHA Koordinator, Prosjektledelse, Byggeledelse, Prosjekterings-ledelse

Bilder