exterior 2 revised 26-02-2017

Byfjordparken

Byfjordparken er et spennende prosjekt som består av boliger og næringslokaler med unik beliggenhet, høy kvalitet og framtidsrettede løsninger

OM BYFJORDPARKEN

 • Byfjordparken ligger som en del av Stavanger Nord
 • Passivhus
 • Breeam Excellent på næringsbyggene
 • Miljøriktig og kostnadseffektivt
 • Parkanlegg og brygge
 • Barnehage
 • Utbyggingsperiode: i tre etapper

ET BETYDELIG EIENDOMSPROSJEKT

 • Planområdet – 58 600 kvm.
 • Tomteareal næring – 27 100 kvm.
 • Tomteareal bolig – 25 100 kvm.
 • Næring/kontor – 56 000 kvm.
 • Totalt areal – 107 000 kvm.
 • 9 bygg 56 000 kvm.
 • Parkering næring 15 000 kvm.
 • 11 boligbygg/ 243 leiligheter/ 24 000 kvm.
 • Parkering – 12 000 kvm.

Kort om jobben

Kunde: GMC Eiendom

År: 2013 - p.d.d

Segment: Bygg

Kategori: Barnehage, Bolig, Boligblokker, Kai, Kombinasjonsbygg, Kontor/næring, Park og torg

Region: Rogaland

Prosjektkostnad: 570 mill (næring) 320 mill (bolig)

Oppgaver: Prosjektledelse, Byggeledelse, SHA Koordinator

Bilder