Prosjekterings-ledelse

Novaform tilbyr prosjekteringsledelse for større utbyggingsprosjekter. I Novaform er prosjektleder og prosjekteringsleder som regel ikke samme person. Prosjekteringsleder styrer prosjekteringen i større prosjekter.

Novaform tilbyr prosjekteringsleder (PRL) eller prosjekteringsgruppeleder (PGL) for alle typer prosjekter.

Å være prosjekteringsleder (PRL) eller prosjekteringsgruppeleder (PGL) er en administrativ rolle med hovedvekt på ledelse, styring og kvalitetssikring av prosjekteringsarbeidet.

Prosjekteringsleder (PRL/PGL) har kontrakt med byggherren, og skal ikke ha kontraktsmessig tilknytning til andre rådgivere i prosjektet. Vedkommende sørger for at byggherren har innsyn og påvirkningsmulighet i hele planleggings- og prosjekteringsprosessen, og skal direkte representere byggherren og trenger fullmakter som omfatter for eksempel:

  • Økonomi
  • Tid, planlegging og oppfølging
  • Programfortolkning
  • Brukeravklaring
  • Kvalitet
  • Funksjonalitet
  • Godkjenning av prosjektmateriale
  • Kontroll

Ettersom Novaform ikke tilbyr prosjekteringstjenester, vil Novaform sikre en uavhengig vurdering av prosjekterings-gjennomføringen. I tillegg sikres lik behandling og en rettferdig arbeidsbelastning for alle rådgivere som er involvert i prosjekteringsgjennomføringen.