Byggherre-rådgivning

Byggherrerådgivning er generell rådgivning til en byggherre, som ikke er knyttet til spesifikke prosjekter som er satt i gang. Våre rådgivere kan bistå på alle mulige plan, helt fra tidlig planlegging. For eksempel kan byggherrerådgiverne finne tilgjengelige tomter og anbefale hva en tomt kan brukes til, undersøke reguleringsstatus og om det finnes noen spesielle utfordringer, gjøre kostnadsestimater og mye mer.