Byggherreombud

Byggherreombud er byggherren sin prosjektleder i totalentrepriser. Byggherreombudet bistår blant annet med vurderinger, utredninger og kontrolloppgaver.

Vanlige oppgaver i denne rollen er:

  • Kontraktinngåelse med entreprenør
  • Fremdriftskontroll og styring av endringer underveis
  • Hovedkontakt mot fremtidig leietaker
  • Utarbeidelse av byggherrens SHA-plan
  • Godkjenning av fakturaer fra entreprenør
  • Representere byggherren i henhold til byggherreforskriften

Vi kan også løse andre oppgaver etter nærmere avtale med byggherren.