1

Elektrifisering av fergekaier

I forbindelse med det grønne skiftet for transportbransjen bygges nå de fleste fergesamband om til elektrisk drift, dette gjelder også Fjord1 sine.

Novaform har fra fergerederiet Fjord1 fått oppdraget med byggeledelse og SHA for ombyggingen av kaiene for det mange fergesambandene som Fjord1 har kontrakt på.

Langs kysten fra Rogaland til Nordland har Novaform nå vært involvert i 50 kaier. Våre oppgaver har vært byggeledelse for bygg/anleggsfag, byggeledelse teknisk fag og SHA koordinering.

På kaiene er kjørebro og fendring noe endret og tilpasset til nye fartøy og for å gi plass til fornakringsautomat. På de fleste kaiene er det montert ladetårn og forankringsautomat. Innenfor disse kaiene er det bygget teknisk bygg med trafoer og noen steder også større batteribanker.  Stedvis er også kaier forsterket eller utvidet med ekstra peler eller med nye dykdalber for å tilpasses nye og større fartøy.

Byggeleder har hatt oppfølging av:

  • Fremføring av kabler fra stedlig hovedstrømnett
  • Etablering av nye trafoer der strømnett er underdimensjonert
  • Bygging av tekniske bygg
  • Utstyrsmontasje i tekniske bygg
  • Framføring av strømgrøfter fra til teknisk bygg
  • Tilpassing og utvidelse av kaianlegg. (Betong og/eller stålkonstruksjoner)
  • Montasje av ladetårn og forankringsautomat
  • Oppfølging av testing og igangkjøring av anlegget

I tillegg har Novaform hatt oppfølging av SHA.

Fjord1 har si kjerneverksemd innan ferjetransport og er det leiande ferjeselskapet i Norge. Selskapet har også aktivitet knytt til hurtigbåt, catering og fjordbasert reiseliv.
Fjord1 skal vere den sikraste og mest attraktive leverandøren av miljøvennleg ferje- og hurtigbåttrans­port for våre kundar, oppdragsgjevarar og samarbeids­partnarar.

Kort om jobben

Kunde: Fjord 1

År: 2019 - dd.

Segment: Samferdsel

Kategori: Bærekraft, Kai

Region: Møre og Romsdal, Nordland, Rogaland, Vestland

Oppgaver: Byggeledelse, SHA Koordinator

Bilder