depot_verksted_2mp

Bybanen fase 3- verksted og depot-

Nybygg for Bybanen med depotbygg (inkl kontorer og kantine) , verkstedshall, oppstillingshall for vognsett, utendørs sporområder for oppstilling og trafikk inn/ut. Store bygg i stål og betong med omfattende teknisk utrustning og spor inn/ut. Oppdrag i full stilling som SHA-Koordinator utførelse for verksted og depot området på Kokstad. Oppdraget innbefattet også i siste del av oppdraget byggeledelse av arkitektfag på depotbygget.   Verksted og depot var en del av utbyggingsfase 3 som totalt kostet 3,7 milliarder.

Kort om jobben

Kunde: Bybanen Utbygging

År: 2015-2016

Segment: Anlegg, Samferdsel

Kategori: Bane, Logistikk/lager

Region: Vestland

Prosjektkostnad: 1 mrd

Oppgaver: Byggeledelse, SHA Koordinator

Bilder