Oversiktbilde

Rehabilitering av taket til Norges fineste rådhus

Novaform deltar med prosjektledelse for arbeidsfellesskap som har fått total entreprisen. Prosjektet gjelder rehabilitering av taket på Haugesund rådhus, som  er et fredet bygg (riksantikvaren) og også kåret til Norges fineste rådhus. Bygningen eies og driftes av Haugesund kommune.

Hele taket er tekket med kobber, inklusive takrenner og beslag. Dette er et svært robust materiale, men tidens tann har etter hvert medført rifter og hull som har resultert i fukt og råteskader i underliggende takkonstruksjon.

Rådhuset har en samlet takflate på ca. 1400 m2. Arbeidene med å fjerne gammel kobber + utbedre skader i underliggende konstruksjon + tekke taket med ny kobber, er ventet å ta ca. 1 år.