klepp kommune -bilde

Klepp kommune

Novaform har inngått 2 separate kontrakter med Klepp kommune om byggeledelse innen området Veg og VA, samt byggeledelse for området Park og landskap.
Byggeledelsen omfatter generell byggeledelse og teknisk byggeledelse. Avtalen gjelder for 2 år, med mulighet for forlengelse i ytterligere 2 år.

Klepp kommune sine verdier omfatter blant annet «Me tar i eit tak», og vi gleder oss over å kunne bidra til å virkeliggjøre dette i praksis.

Vi gratulerer, og ser frem til et godt samarbeid fremover.