Oppdrett1

Pionerprosjekt på Nordmøre

Aleksandar Petrovic fra Novaform er med på et pionerprosjekt på Nordmøre.

Det norske selskapet Salmon Evolution sitt enorme landbaserte fiskeoppdrettsanlegg på Indre Harøya er et gigantprosjekt med totalt 48 svære oppdrettstanker når alt er ferdigbygget i 2028. I mars 2022 fylles de 2 første tankene opp med fisk og i løpet av 2022 er fase 1 med alle sine 12 tanker ferdig og satt i drift.  Når prosjektet er helt ferdig i 2028 vil det levere 36 000 tonn (!) fisk pr år.  Anlegget på Indre Harøy ligger med ryggen mot det ville havområdet Hustadvika. Her slår Atlanterhavet inn med friskt sjøvann dag og natt. God tilgang til rent sjøvann er en av nøklene for å plassere anlegget akkurat her.

 

Aleksandar startet på prosjektet i 2021 og har siden han ble ansatt i Novaform januar 2022 vært innleid som prosjektleder til entreprenør Strand og Stubø. Aleksandar har hele tiden hatt prosjektledelsen på alle betongkonstruksjoner i prosjektet. Strand og Stubø har hatt ansvar for å oppføre fundamenter og bunn for 12 store betongelement tanker, 6 store bygg og 3 mellombygg for teknikk, administrasjon og drift og en stor inntaksstasjon, delvis under havnivå, som er selve hjertet i anlegget.

 

Ved starten av prosjektet kom Corona-epidemien som har medført en del utfordringer med å skaffe nok arbeidsfolk og tidvis vansker med leveranser av materialer. Prosjektet har vært veldig lærerikt og det er imponerende å se dimensjonene over dette anlegget. Det er ufattelig mye som er bygget på kort tid og dette som bygges nå er foreløpig bare ¼ del av det hele. Infrastrukturen med rør, pumper og teknikk er veldig omfattende og hele anlegget er avhengig av kontinuerlig tilførsel av strøm.  Stabil strømforsyning er essensielt for anlegget, og store aggregater starter opp dersom det blir strømbrudd. Under hele anlegget går det store mengder rør og en tunnel for å frakte vann til og fra tankene. Mye av vannet renses og returneres til tankene for gjenbruk. Overskytende vann fra prosessen renses før det slippes tilbake i havet.

 

Novaform sin klare målsetning er å være med videre på veien i den pågående utviklingen av oppdrettsnæringen i Norge. Fiskeoppdrett flyttes nå på land flere steder og det medfører mange store og spennende bygge- og anleggsprosjekter langs vår langstrakte kyst. Novaform kan bygge- og anleggsfaget, og er nå strategisk plassert snart langs hele kysten fra sør til nord. Novaform er KLAR for å delta på kommende prosjekter i oppdrettsnæringen sier regionsleder Nordvest Jon Sigve Sundnes.