1

Fjord1 elektrifiserer sine ferger. Stort oppdrag til Novaform.

«Fjord1  er eit innovativt selskap med store ambisjonar. Det grøne skiftet kjem til å dominere ferjenæringa i åra som kjem. Her vil Fjord1 spele ei leiande rolle. Selskapet sin målsetnad er å vere best på miljøvennleg og påliteleg transport, og arbeider kontinuerleg med å utvikle nybygg i verdsklasse.»

På oppdrag av  Fjord 1 leverer Novaform  byggeledelse for elektrifisering av fergesamband på Vestlandet.

Dette gjelder i første omgang:

Hordaland RP1:

 • Krokeide-Hufthamar
 • Husavik-Sandvikvåg
 • Leirvik-Sløvåg
 • Hatvik-Venjaneset
 • Våge-Halhjem
 • Langevåg-Buavåg
 • Sævrøy-Fedje

Hordaland RP2:

 • Jondal-Tørvikbygd
 • Gjermundshavn-Varaldsøy-Årsnes
 • Jektavik-Nordhuglo-Hodnanes
 • Skjersholmane-Ranavik

Sulapakken:

 • Hareid-Sulesund
 • Aursnes-Magerholm

Disse sambandene forventes å bli ferdigstilt frem til  sommer 2020.

 

For ytterlig informasjon, se vårt referanseprosjekt:

Elektrifisering av fergekaier

Link til Fjord1 sin hjemme side:

https://www.fjord1.no/

Fjord1 fikk miljøpris:

https://www.fjord1.no/Aktuelt/Fjord1-fekk-miljoepris

 

Vi takker Fjord 1 for oppdragene til et spennende og nyvinnende prosjekt.