1

Elektrifisering av fergekaier

Novaform Bergen AS har på vegne av Fjord1 levert byggeledelse for elektrifisering av fergesamband.
Første del av prosjektet består av 30 forskjellige kaier i Hordaland og Møre og Romsdal, med opsjon for ytterligere 10 kai-anlegg i Møre og Romsdal.
Leveransen består av byggeledelse, teknisk byggeledelse samt SHA-koordinator utførelse.

Formål er tilpasning av kai-anlegg for landstrøm med ladeanlegg for elektrisk fergedrift.
Oppgavene er :
– bygging av tekniske rom, så som trafo-hus, batteri-hus o.l.,
– tilpasning/utvidelse av kai-anlegg der det er nødvendig
– montering festepunkter for ladetårn og fortøyningsautomat
– kabelfremføring kai/pir til tekniske bygg
– nye trafoer hvor nødvendig
– fremføring strømkabel/grøfting fra strømnett/trafo til kai-anlegg
– konsulent for plan teknisk løsning/testing/prøvedrift ev ladeanlegg
– byggeleder testing, igangkjøring og prøvedrift landstrøm/ladeanlegg

 

Fjord1 har si kjerneverksemd innan ferjetransport og er det leiande ferjeselskapet i Norge. Selskapet har også aktivitet knytt til hurtigbåt, catering og fjordbasert reiseliv.

Kort om jobben

Kunde: Fjord 1

År: 2019

Prosjekttype: Kai

Kategori: Offentlige bygg

Bilder

Andre referanser