byggeplass

Ombruk og utslippsfritt – den nye normalen

Utslippsfrie bygg- og anleggsplasser hadde en litt trang fødsel, men for et par år siden skjøt utviklingen for alvor fart. I Oslo er utslippsfrie bygg- og anleggsplasser i dag nærmest for standard å regne.

– Barnesykdommene er luket bort, og jeg ser ikke lenger noen store praktiske utfordringer som gjør utslippsfrie anleggsplasser spesielt krevende å gjennomføre. Det sier leder av Novaforms Oslo kontor, Robert Flinterud.

Kontoret ble etablert i 2020 og siden den gang har avdelingen vokst fra én til 17 medarbeidere. – Vi har hatt en fin utvikling, selv om bygg- og anleggsmarkedet akkurat nå er preget av noe økt usikkerhet, så ser vi for oss videre vekst fremover, forteller Robert.

Formidabel utvikling

Kontoret har siden etableringen jobbet med et bredt spekter av prosjekter, men mye har vært knyttet opp mot utvikling og rehabilitering av næringsbygg, studentboliger, samt en rekke anleggs- og rehabiliteringsprosjekter for Oslo kommune. Fossilfrie og utslippsfrie bygg- og anleggsplasser har vært et naturlig fokusområde i mange av prosjektene. – I Oslo er fossilfrie bygg- og anleggsplasser egentlig et tilbakelagt kapittel. Nå er det utslippsfrie og elektriske byggeplasser som gjelder, spesielt anleggsprosjekter for offentlige byggherrer. Her har vi de siste årene sett en formidabel utvikling. Det som for bare kort tid siden ble løftet frem som utfordringer, er nå i stor grad løst. I praksis er det derfor ikke lenger noen store utfordringer knyttet til elektrifiseringen av en bygg- og anleggsplass, sier kontorlederen.

«Dulter» de i riktig retning

Robert understreker at utslippsfrie byggeplasser, fra et byggherreperspektiv, utelukkende er positivt. Ikke bare er det mer miljøvennlig, det kan også bidra til å styrke byggherrens omdømme. – Det er en naturlig del av seriøse byggherrers arbeid for å tilfredsstille stadig strengere miljøkrav, blant annet knyttet opp mot EUs taksonomi, sier Robert. Miljø og bærekraft er også en naturlig og viktig del av Novaforms forretnings- og bærekraftstrategi. Selskapets fokus på utslippsfrie og elektriske byggeplasser, er derfor ikke tilfeldig, men en helt naturlig del av alle engasjementer og aktiviteter. – Som byggherrens rådgiver, forsøker vi hele tiden å «dulte» de til å ta miljøriktige og bærekraftige valg. Dette er en viktig del av vårt arbeid og vår måte å bidra til en mer bærekraftig bygg- og anleggsbransje.

Utfordringene har blitt løst

Noe av det som tidligere ble trukket frem som utfordringer for en utslippsfri byggeplass, var tilgangen på elektriske anleggsmaskiner. Dette har leverandørene tatt på alvor, og i dag tilbyr de fleste aktørene maskiner i ulike størrelser og til forskjellige behov. – Det har også vært noen utfordringer knyttet til strøm og hvem sitt ansvar det er å sikre nok tilgjengelig strøm på byggeplassen. Det har etter hvert etablert seg en felles enighet om at dette er byggherrens ansvar, sier Robert. Selv om mange av utfordringene er løst, understreker han at man som byggherre må følge opp at entreprenøren faktisk etterlever kravene i kontrakten.

– Vi opplever innimellom at entreprenørene tar noen snarveier og benytter seg av fossile maskiner, selv om det er brudd på kontrakten. Som utbygger er det derfor avgjørende at man følger med og har kontroll på hva som skjer på byggeplass. I tillegg må man ha sanksjonsmuligheter dersom entreprenør ikke etterlever bestillingen.

Ombruk og utslippsfritt

Et aktuelt prosjekt, hvor Novaform har fått brukt mye av den opparbeidede kompetansen på utslippsfrie byggeplasser, er et prosjekt i regi av Bydel Gamle Oslo. Kommunen er offensiv og leder an i utviklingen av utslippsfrie byggeplasser. Alle bygge- og anleggsplasser i regi av Oslo kommune skal være utslippsfrie i 2025. – Oslo kommune leder an og pusher hele bransjen i riktig retning, skryter Robert. Det aktuelle prosjektet han trekker frem, er en områdesatsing hvor kommunen oppgraderer park- og uteområdene på Tøyen og Grønland. Dette er et flott prosjekt, hvor Novaform får brukt sin erfaring og kompetanse på utslippsfrie bygg- og anleggsplasser, samtidig som det er et prosjekt som gjør en forskjell for innbyggerne i området. – Gode uteoppholdsrom gir bedre livskvalitet for de som bor i området, sier Robert. Han forteller også at ombruk settes på dagsorden og at så mye som mulig av eksisterende byggematerialer blir brukt på nytt. – Dette er derfor et prosjekt vi er stolte av å være en del av.

Deler kompetansen med resten av landet

Kompetansen som Oslokontoret har opparbeidet seg på utslippsfrie byggeplasser er viktig, ikke bare for Oslokontoret, men også for resten av avdelingene i Novaform. – Vi jobber mye med kunnskapsdeling. Når våre avdelinger opparbeider seg relevant spisskompetanse, blir dette delt på tvers av våre 17 kontorer. Kompetansen på utslippsfrie bygg- og anleggsplasser, blir derfor effektivt delt med resten av selskapet. Det betyr at denne kompetansen ikke bare kommer Novaform til gode, men også byggherrer og kunder over hele landet. Dette er viktig for oss. Vi skal være en pådriver for en mer bærekraftig bygg- og anleggsbransje, avslutter Robert.