veier

Novaform tildelt rammeavtale med Nye Veier

Nye Veier har hatt ute en konkurranse for anskaffelse av Strategisk og operativ bistand i hele Norge. Her ga vi i Novaform inn tilbud på «Byggeledelse og disiplinledelse fag og rådgivning anleggsgjennomføring».

Vi er stolte av å kunne meddele at vi er tildelt dette oppdraget som nummer tre av femten nasjonale tilbydere. Kontrakten har en varighet på inntil fem år. Nye Veier har flere større planlagte veg-utbygninger i Rogaland kommende år og vi gleder oss til å være en del av den ledende hovedveg-utbygningen som skal skje de neste årene.

 

Litt om Nye Veier:

Nye Veier er et fullt ut statlig eid aksjeselskap, med hovedkontor i Kristiansand. Selskapets oppgaver omfatter å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde viktige hovedveier i Norge.

Nye Veier vil være en slank og effektiv byggherreorganisasjon, med mål om å sikre helhetlig og kostnadseffektiv utbygging og drift av trafikksikre hovedveier.