Jon Sigve Sundnes og Christian Becker

Fra ukjent utfordrer til bransjeleder

På få år har Novaform gått fra å være en ukjent utfordrer i bransjen for prosjektadministrasjon, til én av de største og ledende aktørene i næringen. 

– Vi har hatt en eventyrlig utvikling, sier administrerende direktør i Novaform, Christian Becker. Novaform har på relativt kort tid bygget seg opp som en betydelig nasjonal aktør i markedet for prosjektadministrasjon for bygg- og anleggsbransjen. Fra den spede starten i 2007 og frem til i dag, har selskapet vokst fra et brakkekontor med to medarbeidere i Risavika på Sola, til 2024 med 135 medarbeidere fordelt på 17 kontorer fra Harstad i nord, Bergen i vest, Eigersund i sør og Oslo i øst.

Novaform tilbyr en stor bredde i kompetanse, og prosjektporteføljen vår bidrar innenfor alle typer bygge-, anleggs, industri og tekniske prosjekter.  

Rendyrket på prosjektadministrasjon

– Novaform jobber kun med prosjektadministrasjon på byggherresiden, ikke i kombinasjon med prosjektering og arkitektur, slik de fleste store rådgiverkontorer i bransjen gjør, sier viseadministrerende direktør i Novaform, Jon Sigve Sundnes.

– I våre prosjekter har vi det overordnede ansvaret for administrering av et bygg- og anleggsprosjekt, fra start til slutt. Prosjektadministrasjon innen bygg og anlegg er kort fortalt planlegging, organisering og styring av bygge og anleggsprosjekter. Dette inkluderer; utarbeidelse av detaljerte planer, tilbudsgrunnlag, anskaffelser, forhandlinger, budsjettering, søknader, tidsstyring, risikohåndtering, SHA, bærekraft, kommunikasjon, fremdriftsoppfølging, kontraktstyring og kvalitetskontroll for å sikre en vellykket gjennomføring av prosjektet.

Bærekraft og SHA

Som byggherrens rådgiver, forsøker vi hele tiden å «dulte» aktørene i prosjektene våre til å ta miljøriktige og bærekraftige valg. Dette er en viktig del av vårt arbeid og vår måte å bidra til en mer bærekraftig bygg- og anleggsbransje.

Samtidig arbeider vi aktivt med å bevisstgjøre byggherrer på ansvaret de har innen sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, i henhold til Byggherreforskriften. Vi opplever at de aller fleste av våre kunder har høyt fokus på dette, og de andre trenger bare et vennlig «dult» så er de der, avslutter Becker og Sundnes.

I tiden framover vil vi presentere våre kontorer og vise bredden i våre tjenester på www.novaform.no   Følg med!