Victoria+Hotel+-+Fra+Strandgata+-+Xform+AS

Nytt landemerke i Florø – Victoria Hotell

Nytt landemerke i Florø – Victoria Hotell

 

Eierne av hotellet, Mads Helle og sønnene Ole Johan og Leif Arne, har store ambisjoner for Florø, og ønsker å bidra med et nytt flaggskip i byen. Eierne har et sterkt ønske om å bidra til å styrke byen og mener at dette prosjektet kan bidra til at trekke mer folk til kystbyen.

 

Når hotellet med 12 etasjer står ferdig, blir det inngang både i vest og øst. Prosjektet vil gi Florø 70 nye hotellrom og i tillegg skal det lages spa og park rundt hele det eksisterende hotellet.  Det vil si mange kvadratmeter med uteområde, og er en tilføring av nytt grøntområde midt i byen.  I de to øverste etasjene vil det bli restaurant og en egen skybar, og det blir en fantastisk utsikt fra toppen av tårnet på hotellet.  Prosjektet har hatt søkelys på å ha en grønn profil, og for oppvarming av bygget så har man gjennomført en grunnboring under Sars Parken.

Det er Xform v/arkitektene Therese Felde Haugseth og Tore Hillestad som har tegnet det spektakulære hotellet.

 

Jim Tore Kristiansen fra Novaform har vært sentral i prosjektet fra starten av (høsten 2020). Inntil nå har han koordinert prosjektgruppen og når reguleringsplanene blir godkjent så trer han inn som prosjektleder. Jim har uttalt at dette er et prestisjeprosjekt for byen, eierne, Novaform og han selv personlig.

Det vil nå i mai bli varslet planoppstart, og man håper på byggestart i Q2 2023.