582A1627

Novaform er medlem av Grønn Byggallianse

 

 

Novaform er fra og med januar 2022 medlem av Grønn Byggallianse, en medlemsorganisasjon for hele verdikjeden innen bygg og eiendom. Foreningens formål er å utvikle norsk bygge- og eiendomssektor slik at hensyn til miljø og bærekraft skal bli det selvfølgelige valget. Du kan lese mer om Grønn Byggallianse her.

 

Foreningen er blant annet:

  • en inspirasjons- og kunnskapskilde
  • et nettverk der man kan hente og dele erfaringer
  • en interesseorganisasjon for økt bærekraft overfor myndighetene ved utforming av nye rammebetingelser
  • en pådriver til innovasjon
  • en organisasjon for å utvikle og tilby verktøy og sertifiseringsordninger for bærekraft

 

Temaer foreningen jobber med: 

Temaene det arbeides med er avledet fra visjonen. De utgjør de mer materielle miljømessige og sosiale konsekvensene av det byggede miljøet.

  • Reduksjon av klimagassutslipp og klimatilpasning
  • Avfall og ressursbruk
  • Biologisk mangfold
  • Helse og velvære
  • Livskvalitet og verdi for samfunnet

Novaform ønsker å være en god rådgiver for våre offentlige og private kunder slik at disse kan velge miljø- og klimagunstige løsninger i bygge- og anleggsprosjekter. Vi har satt i gang et kompetanseløft for våre medarbeidere slik at de skal være rustet til å møte de gjeldende krav i Teknisk forskrift, EUs Grønne giv og EUs direktiv for taksonomi. I tillegg gir et medlemskap oss mulighet til erfaringsutveksling med andre aktører i bransjen, uttaler konsernleder Christian Becker.