Bærekraft og samfunnsansvar

Prosjektadministratoren Novaform skal ta samfunnsansvar og bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling ved å forplikte seg til å være en pådriver for bærekraftige løsninger gjennom den overordnede visjonen:

  «Optimal realisering av verdier»

Vi skal jobbe for at menneskerettigheter respekteres, og at det er gode arbeidsforhold, både internt og i prosjekter vi deltar i. Vår drift skal ha så lite negativt miljøavtrykk som mulig, og vi skal påvirke våre oppdragsgivere til å velge bærekraftige løsninger. Vår største klimapåvirkning har vi i våre prosjekter for oppdragsgivere, og bærekraft er derfor en naturlig del i alle prosjekter der vi sammen med våre oppdragsgivere bidrar til et bærekraftig samfunn i tråd med FNs bærekraftmål.

Selskapet vårt er nasjonalt etablert og lokalt tilstede, og vi skal være en lokal bidragsyter og tilrettelegger for et inkluderende samfunn.

Novaform har sluttet seg til nasjonale bærekraftinitiativer, standarder, veiledere, veikart og målsettinger som legger føringer for selskapets aktiviteter. 

Internt fokus på bærekraft

Gjennom forpliktelse til vår bærekraftstrategi skal vi stadig forbedre interne prosesser for å ta et større miljøansvar. Dette innebærer å fundamentere satsning på miljø internt, tilgjengeliggjøre informasjon, øke kunnskap om gode miljøløsninger gjennom Novaformskolen og Personalhåndboken. Vi ønsker at Novaform oppfattes som en aktør med miljø og bærekraft i fokus, både for våre kunder men også nåværende og fremtidige ansatte.

Bærekraft som en del av rådgivning til kunder

Som prosjektadministrator har vi stor påvirkningskraft i prosjektene vi jobber med. Dette er et ansvar vi er bevisst og som vi ønsker å bruke til å heve ambisjonsnivået til kunder når det gjelder bærekraftige løsninger. Vi skal være en stødig rådgiver og jobbe for optimal realisering av verdier, både økonomisk og miljømessig med kort og lang tidshorisont.


Novaform sine ringvirkninger

For Novaform er det viktig, utenom vår daglige drift, å ha fokus på hvilken verdiskaping og velferd vi som selskap bidrar med.

Dette gjelder både direkte, gjennom skatter og avgifter, men også indirekte gjennom kjøp av varer og tjenester fra andre.

Videoen til høyre er generert av DNB.