Bærekraft og samfunnsansvar

Novaform skal bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling, og vi forplikter oss til å være en pådriver for bærekraftige løsninger. 

Vi skal ta sosiale og miljømessige hensyn i den daglige driften, i tillegg har vi fokus på å påvirke våre kunder og leverandører til å gjøre det samme. 

Vi skal jobbe for at menneskerettigheter respekteres, og at det er gode arbeidsforhold, både internt og i prosjekter vi deltar i. Vår drift skal ha så lite negativt miljøavtrykk som mulig, og vi skal påvirke våre oppdragsgivere til å velge bærekraftige løsninger. Vår største klimapåvirkning har vi i våre prosjekter for oppdragsgivere, og bærekraft er derfor en naturlig del i alle prosjekter der vi sammen med våre oppdragsgivere bidrar til et bærekraftig samfunn i tråd med FNs bærekraftmål.

Selskapet vårt er nasjonalt etablert og lokalt tilstede, og vi skal være en lokal bidragsyter og tilrettelegger for et inkluderende samfunn.

Novaform har sluttet seg til nasjonale bærekraftinitiativer, standarder, veiledere, veikart og målsettinger som legger føringer for selskapets aktiviteter.