Bærekraftsstrategi

Novaform har en bærekraftstrategi for perioden 2022 – 2027. Strategien har som mål å bidra til bærekraftig prosjektadministrasjon for bygg- og anleggssektoren, og optimal realisering av verdier for Novaform og våre oppdragsgivere.

Novaform legger til rette for at aktører innen bygg og anlegg styrker sin grønne konkurransekraft og bidrar til løsninger for å møte de globale samfunnsutfordringene. 

Samarbeid må til for å lykkes i å nå klimamålene innen år 2030.