Bærekraft

Bærekraft

Optimal realisering av verdier er vår visjon. I Novaform strekker verdier seg utover økonomi, vi forvalter først og fremst mennesker gjennom vår rolle som prosjektadministrator. Verdier innbefatter også miljø og bærekraftig forvaltning av ressurser. I Novaform har vi gjennom vår bærekraftsstrategi forpliktet oss til å ta miljøansvar. Miljøansvaret tar vi med oss i alle prosjekter og synliggjøres for våre kunder i rådgivning og valg som tas.

Samfunnsansvar