a3c0c40b-8f42-4914-8927-f26df3eec167 kopi

Vannforsyning, Tyseskaret på Stord

Det skal legges 700 meter med nytt reservevannrør mellom Vaulane og Lundsæter. Det 30 år gamle røret, som allerede har defekt rørbruddsventil, er vanskelig å få deler til, og nytt rør med nye ventilløsninger vil sørge for at man er bedre sikret i tilfelle vannledningsbrudd i fremtiden, og en vil lette vedlikeholdsarbeidet. 600 meter av traséen går i ø800mm borehull.  

I forbindelse med prosjektet er det i  tillegg montert et eget sedimeneringsanlegg. Anlegget skal benyttes til å rense boreslam og vann fra arbeidet i flere trinn, før det renner videre ut i elven.

Prosjektet er omtalt i avisen Sunnhordaland (abonnement) :

https://www.sunnhordland.no/nyhende/i/EQzqOP/prosjekt-til-31-millionar-kroner-er-i-full-gang

Kort om jobben

Kunde: Stord kommune

År: 2022 - 2023

Segment: Infrastruktur

Kategori: Vann - Avløp (VA), Vannrør

Region: Vestland

Prosjektkostnad: 30,8 MNOK

Oppgaver: Byggeledelse

Bilder