Vannrense_Ålesund

Vannbehandlingsanlegg – Ålesund

Prosjektet består av en råvannspumpestasjon (denne ligger ved drikkevannskilden som er Brusdalsvannet). Derifra går det et ledningsnett til et prosessanlegg som er et eget bygg i Brusdalsvegen 208. I Brusdalsvegen 208 bygges det også en rentvannspumpestasjon som også er et eget bygg.

Fra rentvannspumpestasjonen går det et ledningsnett som kobles sammen med eksisterende ledningsnett og altså ut som drikkevann til innbyggerne.

De ulike entreprisene har arbeid på de ulike lokasjonene. F.eks. E21 har arbeid både ved Brusdalsvannet og Brusdalsvegen 208, mens f.eks. E72 har arbeid kun i Brusdalsvannet.

Oppstart bygging ca. november 2023

Novaform er inne med hovedbyggeleder

Kort om jobben

Kunde: Ålesund kommune

År: 2023 - 2026

Segment: Infrastruktur

Kategori: Renseanlegg

Region: Møre og Romsdal