Arkitekttegning_292328-fasade

Vadmyra Barnehage

Uvavhengig kontroll prosjektering og utførelse av nybygget barnehage i betong, stål og tre. 2 etasjers bygg med totalt arela 927 m2. Oppgradering av uteområde.

Kort om jobben

Kunde: Bergen kommune. Etat for utbygging

År: 2017 - 2018

Prosjektkostnad: 63 mill

Oppgaver: