Vestfoldbanen

Utbygging Vestfoldbanen

Bane NOR utbygning av Vestfoldbanen fra Nykirke sør for Holmestrand til Barkåker nord for Tønsberg.

Nykirke-Barkåker prosjektet er en del av Intercity satsningen for sammenhengende dobbeltspor på vestfoldbanen for å legge til rette for flere avganger og kortere reisetid mellom Tønsberg og Oslo ned til 1 time.

Kort om prosjektet:

 • 13,6 km nytt dobbeltspor fra Nykirke – Barkåker
 • Ny Horten stasjon med innfartsparkering
 • 4 tunneler samlet lengde 5,1 km
  • 1 eksisterende tunnel oppgraderes, Tangentunnelen
  • 3 nye tunneler, 1 betongtunnel, 2 bergtunneler
 • 1 viltovergang 
 • To bruer, over Rv.19 i forbindelse med stasjonen og Solerødveien
 • 4 beredskaps-plasser og 2 rømningstunneler med atkomstveier
 • 10 tekniske hus
 • Service-spor for gule maskiner

 Og tilhørende delprosjekt (fra nord mot sør):

 • Avgrening til Koppstad Godsterminal,
 • Hensetting Tønsberg, for 14 tog oppstillingsplasser med teknisk bygg og servicebygg
 • Innføring Barkåker-Tønsberg, ombygginger Tønsberg stasjon

Kort om jobben

Kunde: Bane NOR

År: 2019 - 2025

Segment: Samferdsel

Kategori: Bane

Region: Vestfold og Telemark

Oppgaver: Prosjekterings-ledelse, Byggeledelse

Bilder