risavikaHavn2_svhv

Risavika havn utbygging

Risavika Havn AS ble etablert som ett Offentlig Privat samarbeid (OPS-prosjekt) for å stå for utbyggingen av det nye havneområdet utenfor Stavanger, Risavika havn. Området det skulle bygges ny havn på, bestod delvis av området hvor oljeselskapet Shell tidligere hadde sitt raffineri.  Raffineriet var revet og området renset for forurensing når Risavika Havn AS startet transformeringen og utbygging av ny havn på området. Deler av området som ikke tidligere var del av Shell raffineriet bestod av urørt fjell og skogsområder. Hele området måtte sprenges ned til riktig høyde, overskuddsmasser ble fylt ut i sjø for å lage nytt havneområde, samt at det ble bygget ca. 1000 meter nye kailinjer på området. Hele området ble opparbeidet med nødvendig infrastruktur og klargjort for at det kunne bygges videre med nødvendige bygninger etc. som brukerne av havnen trengte.

Selskapet Risavika Havn AS var eid av Stavangerregionen Havn IKS med 49% det private selskapet Risavika Eiendom AS med 51% og var således et Offentlig Privat Samarbeid (OPS).

Tanken var at selskapet Risavika Havn AS skulle stå for utbyggingen av selve havneområdet og stå som eier av havneområdet, mens andre aktører skulle stå for selve driften av havnen. Risavika Havn AS hadde selv kun ansatt Administrerende Direktør samt Markedssjef, mens Novaform (Den gang Dimensjon Prosjektledelse AS) stod for hele Prosjektadministrasjonen, inklusiv Prosjektdirektør, av utbyggingen.

Havneområdet ble gradvis utbygd og klargjort for havneaktivitet. Etter hvert som aktører kom inn på havneområdet ble prosjektet utvidet til å opparbeide og bygge nødvendige bygninger og lagerområder som ble utleid til aktørene på området, alt dette under Novaform sin ledelse.

Novaform hadde Prosjektdirektør på utbyggingen frem til selve havnen var ferdig utbygd i 2016, hvorpå engasjementet gikk over til å styre delprosjekter som kom opp på prosjektbasis.

I 2020 ble Risavika Havn AS solgt til Stavangerregionen Havn IKS, som fra den tid overtok ansvaret for hele området, og har engasjert Novaform på prosjektbasis på alt som har skjedd av utbygginger i området frem til dags dato.

Havneområdet har i dag ca. 5.000 tilknyttede arbeidsplasser, og inneholder bl.a. utenriksterminalen for passasjertrafikk, fungerer som forsyningsbase for mange av offshore-installasjonene i Sør-Norge, containerterminal samt har LNG-anlegg for skipstrafikk og LNG-eksport til Sør-Norge og Sverige.

Novaform har stått for all prosjektadministrasjon i prosjektet, herunder Prosjektdirektør, Prosjektledere, Byggeledere, Kostkontrollere, Byggherreombud, SHA-Koordinatorer samt all planlegging og Prosjekteringsledelse. Prosjektet har bestått av mange underprosjekter, hvor det har vært ulike kontraktsformer og tilhørende ulike roller av prosjektadministrasjon. Til sammen har ca. 20 personer fra Novaform vært involvert i prosjektet fordelt over hele perioden. 

Tilknyttede prosjekter:

 • Terminal 1
 • Saltlager
 • Landstrøm
 • SafeClean
 • Intern havnevei
 • Kontor og lagerbygg Asco – Ludin
 • Erosjonssikring av havneområdet
 • Lagerhall Westport
 • Kai 39
 • Tankfundament og infrastruktur for sementsiloer til Norcem
 • Asco Norge/Bulkplater
 • Lagerhall for Halliburton
 • Forsyningslinjer fra kai 23 og 24 til baseområdet
 • Innredning hall Vallourec Risavika
 • Kai 24
 • Isolering av lagerhall
 • Kontorbygg
 • Kombinasjonsbygg for Fergusson Norge AS
 • MGO-anlegg
 • Omlastningshall med kontorer/Westco
 • Utvidelse av kontorer
 • Løssteinsmur – Norske Shell
 • Behandlingsanlegg for borekaks – Halliburton
 • Lagerhall
 • Utvidelse av containerområde
 • 3 stk. lagerhall
 • Kontorbygg
 • Verksteds-hall
 • Oppgradering uteområde – Bring Cargo
 • Nye bulklinjer Asco basen
 • LNG kai
 • Terminalbygg
 • Nytt sikkerhets- og beredskapssenter
 • Ny gangbane utenriksterminal
 • ISPS og NOG 091 Sikring
 • Etablering lagerområde – offshoreutstyr

Kort om jobben

Kunde: Risavika havn

År: 2006-d.d

Segment: Anlegg, Infrastruktur, Marin

Kategori: Feltutvikling, Havn, Kai, Logistikk/lager, Næringsparker, Terminaler

Region: Rogaland

Prosjektkostnad: 2,5 MRD

Oppgaver: Prosjekterings-ledelse, Byggherreombud, Prosjektledelse, Byggeledelse, SHA Koordinator