WY Florø

Tørrdokk Vest

Bygging av ny tørrdokk for Westcon Yards i Florø.​

Dokkens hoveddimensjoner: Lengde 140 m og bredde 30 m, kotehøyde topp dekke/dokk kant +2,5 m NN2000, og dokk botn –15,5 m NN2000 (totalt 13 m). ​

I dokkbunnen blir det laget servicepitter for nedsenkbart fremdriftsmaskineri på skipene som skal inn i dokken. ​

Bunnplaten i dokken blir bygget for å tåle skipenes punktbelastning over hele platen. ​

Tørrdokken utrustes med teknisk anlegg som blant annet flere uttak for landstrøm og arbeidsstrøm, sveisegass, trykkluft, vann/brannvann og automasjon.​

​Før byggingen av tørrdokk startet måtte eksisterende hall for overflatebehandling demoleres og fjernes. Det ble også påvist store mengder forurensede masser i grunn. Disse massene ble sortert igjennom to separate soldeverk for å få ut den minste forurensa fraksjonen, som deretter ble kjørt til deponi. ​

Kort om jobben

Kunde: Westcon Yards

År: 2023 - 2025

Segment: Marin

Kategori: Tørrdokk

Region: Vestland

Oppgaver: Byggeledelse

Bilder