Perspektiv_1_fra_nord

Torjuvågen – Landbasert fiskeoppdrettsanlegg​

Bygg av et nytt fullintegrert landanlegg på 6000 m2 for oppdrett av kveite i Torjulvågen i Tingvoll Kommune i Møre og Romsdal.

Det nye anlegget skal deles inn i tre produksjonsenheter på ca. 1500m2 hver og vil samle alle landbaserte produksjonsfaser på samme lokasjon. Anlegget vil bygges med etablert og utprøvd teknologi og vil være basert på gjennomstrømningssystem. Tilgang på vann av høy kvalitet og stabil temperatur året rundt reduserer behovet for avansert teknologisk vannbehandling eller oppvarming. Dette gjør anlegget energieffektivt i tillegg til å minimere teknologisk risiko gjennom produksjonssyklusen.

Det nye landbaserte anlegget skal være tilnærmet energinøytralt ved å utnytte egenprodusert fornybar solenergi installert på taket av produksjonshallene.​

Kort om jobben

Kunde: Nordic Halibut

År: 2022 -

Segment: Industri

Kategori: Akvakultur, Bærekraft, BREEAM, Landbasert akvakultur

Region: Møre og Romsdal

Prosjektkostnad: 220 Mnok

Oppgaver: Byggherreombud, SHA Koordinator