20221027_101549

Strømbrua

Rehabilitering av Strømsbrua i Stavanger.

Brua går over innseiling til Hillevågsvannet , industriområde og jernbane.

Det ble utført rehabilitering av broens stålkonstruksjon og betongkonstruksjon. Videre ble det betongens visuelle deler oppgradert med farge og antigraffiti. Broens dreneringssystem ble skiftet ut og overbygningen ble oppgradert med membran, nytt dekke, nye fortau og ny oppmerking ifm. oppgradert kjørebane- inndeling.

Kort om jobben

Kunde: Stavanger Fylkeskommune

År: 2021-2022

Segment: Samferdsel

Kategori: Bro

Region: Rogaland

Prosjektkostnad: 45 Mnok

Oppgaver: Byggeledelse, SHA Koordinator

Bilder