Stangelandsåna

Stangelandsåna

VVA- åpning av Stangelandsånå

Deler av Stangelandsånå ble åpnet og bekken ble ført inn i nytt løp bestående av boks-kulvert-elementer og stedstøpte konstruksjoner, som igjen knyttet løpet til eksisterende hovedkloakk/utløp.

Anlegget ble etablert ved å lage en åpen bekk med broer over og park/ grøntanlegg omkring, der deler av parkanlegget etter opparbeidelse ble bli en del av Sandnes gravlund. 

Ånå lå i utgangspunktet i kulvert under bakken. Parallelt pågikk utbygging av boliger og næring på feltet Rådhusmarka og nybygg for Lyse samt ombygging av det gamle Rådhuset  samtidig med tilgrensende aktivitet. Det ble gravd grøfter for ny framføring av fjernvarme/kjøling, VA og HS/ LS​

Kort om jobben

Kunde: Sandnes kommune

År: 2021

Segment: Infrastruktur

Kategori: Park og torg, Vann - Avløp (VA)

Region: Rogaland

Oppgaver: Byggeledelse, SHA Koordinator

Bilder