199.orig.db070e93bf70ed5d986001afe34b3a3e

Akasia Søreide menighetsbarnehage

Nybygg- 5 avdelings barnehage som skal erstatte dagens gamle barnehage. Bygges på jomfruelig tomt i umiddelbar nærhet av eksisterende barnehage. Novaform har ansvar for utarbeidelse av tilbudsgrunnlag, utlysing av konkurranse og gjenomføring av tilbuds konkurranse med forhandling.

Kort om jobben

Kunde: Akasia barnehage AS

År: 2017-2018

Segment: Bygg

Kategori: Barnehage, Formålsbygg

Region: Vestland

Prosjektkostnad: 45,5 mill

Oppgaver: Prosjekterings-ledelse