Ski_torgogpark

Ski torg og gågate

Prosjektets hovedkomponenter inkluderer oppgradering av infrastruktur og miljø, omforming av byrom og offentlige plasser, samt etablering av en naturlig oase.

Videre er bærekraftig gatevarme sentralt, og prosjektet følger  FutureBuilts Zero-Landskap kriteriesett for utslippsreduksjon. Målet er å skape et bærekraftig og kvalitetsrikt bomiljø med revitaliserte offentlige områder til glede for innbyggerne.​

Les mer om prosjektet her Nordre Follo kommune – Ski torg og gågate

Kort om jobben

Kunde: Nordre Follo kommune

År: 2023-2026

Segment: Anlegg

Kategori: Bærekraft, Formålsanlegg, Park og torg

Region: Akershus

Prosjektkostnad: 500 Mnok

Oppgaver: Byggeledelse, SHA Koordinator