Skaparhuset - illustrasjon utvendig 3

Skaparhuset

Oppføring av nytt næringsbygg på ca. 6400 m2 fordelt på 4 etasjer med tilhørende parkeringsanlegg, samt tekniske installasjoner i eksisterende bygningsmasse på Hellenes Yard, som er et gammelt verftsområde med pågående industri, næring og skolevirksomhet i byggeperioden.

Plan 1, 2 og deler av 3 inneholder trampolinepark og lekeland. Resterende av plan 3 inneholder fagskole. Plan 4 er rå- areal klargjort til innredning.

Kort om jobben

Kunde: Hellenes Yard

År: 2021 - 2022

Segment: Bygg

Kategori: Kontor/næring

Region: Vestland

Prosjektkostnad: 70 Mnok

Oppgaver: Byggeledelse