Sjokoladefabrikken

Sjokoladefabrikken barnehage

Bygg fra 1892 som opprinnelig har vært benyttet som industrilokaler deriblant Coletta sjokoladefabrikk.​

Krevende rehabilitering, med lite eksisterende tegninger. ​

Byggeplassen er solgt inn som utslippsfri byggeplass.​

Oslo modellen ligger til grunn for prosjektet. Dvs. at det er krav til hvor mange av timene som utføres i prosjektet som skal utføres av fagarbeidere/lærlinger.​

Kort om jobben

Kunde: Betong Arbeid AS

År: 2022 - 2023

Segment: Bygg

Kategori: Barnehage, Formålsbygg

Region: Oslo

Prosjektkostnad: 100 mill. NOK

Oppgaver: Prosjektledelse