Fasade-Bygg-A

SIB Jekteviken barnehage og studentfamiliehjem

Utarbeide totalentreprisegrunnlag og SHA plan, ansvar for anbudsprosessen og kontrahere totalentreprenør for nytt bygg med 23 studentfamilieleiligheter og barnehage med 4 avdelinger. Bygget er oppført i massivtrekonstruksjon i 2 bygningskropper på 4 etasjer med lekeareal på taket av bygg A. Bygget er bygget inntil barnehage i full drift og det er oppført på krevende tomt med svært begrenset plass for rigg og lager. Novaform har hatt ansvar igjennom byggeperioden som byggherreombud og SHA koordinator.

Kort om jobben

Kunde: Stundentsamskipnaden i Bergen

År: 2014-2017

Segment: Bygg

Kategori: Barnehage, Bolig, Boligblokker, Formålsbygg

Region: Vestland

Prosjektkostnad: 90 mill

Oppgaver: Byggherreombud, SHA Koordinator

Bilder