sandesettefisk3_sternerx

Sande settefisk – landbasert oppdrettsanlegg

Sande Settefisk (eid av Nordfjord Laks, Svanøy Havbruk og Hyen Fisk) i Gloppen er i gang med å etablere ny avdeling for produksjon av postsmolt.

Den nye avdelingen utgjør en økning i produksjonen fra 1 til 5 millioner smolt årlig. Anlegget vil produserer laks og regnbueørret, og skal levere til Nordfjord Laks og Svanøy Havbruk.

Anlegget som bygges består av 3 avdelinger som hver har en maksforing på 1500 kg. pr. døgn, totalt 4500 kg.

Sterner skal også levere slambehandling til hele anlegget, med sin MAT teknologi som sørger for at slammet distribueres videre til gjødsel i det norske landbruket.’’

Kort om jobben

Kunde: Sande Settefisk

År: 2022

Segment: Industri

Kategori: Akvakultur, Landbasert akvakultur

Region: Vestland

Oppgaver: Byggeledelse, SHA Koordinator