salmon-evoution-2__1_

Salmon evolution – Landbasert fiskeoppdrettsanlegg

Europas største oppdrettsanlegg på land i Hustadvika kommune. Byggherre er oppdrettsselskapet Salmon Evolution. Anleggets første produksjonsanlegg på Indre Harøy skal kunne produsere ni tusen tonn fisk per år – trinn 1. Ferdig utbygd, alle 4 trinn, skal anlegget ha en kapasitet på 36 000 tonn pr år.

Total kost på alle 4 trinn er på ca. 3 milliarder kroner. Trinn 1 ca. 1,4 milliarder kroner. Første trinn består av 12 tanker, ca. 28m i diameter, inntaksstasjon og tekniske/ kontorbygg A00 til A06 samt mellombygg A07 til A09. Anlegget har meget avansert system som kontrollerer alt, bl.a. desinfiserer sjøvann, blander og justerer vanntemperatur, fjerner CO2 og nitrogen fra vannet, justerer optimalt oksygennivå osv. Strand og Stubø Entreprenør AS med NS8415 underentreprise kontrakt bygger alt av plass støpt betong i trinn 1, ca. 120 millioner kroner. Det er støpt over 14.000m3 betong.

Kort om jobben

Kunde: Strand og Stubø Entreprenør AS

År: 2021 - 2023

Segment: Industri

Kategori: Akvakultur, Landbasert akvakultur

Region: Møre og Romsdal

Prosjektkostnad: 3 mrd NOK

Oppgaver: Prosjektledelse, Byggeledelse

Bilder