CBTC Sporveien

Oslo Sporvei, nytt signal og sikringssystem

Sporveien investerer i et nytt signal- og sikringssystem for T-banen med CBTC- teknologi. Banesjef T-bane skal gjøre nødvendige forberedelser samt rigge organisasjonen for gjennomføringen av CBTC-prosjektet. Program Linjeleveranser fra Banesjef T-bane til CBTC-prosjektet består av 15 leveranser/prosjekter som enten skal gjennomføres innen implementering av CBTC eller i takt med utrullingen. Prosjektene er av ulik art og størrelse og omfatter blant annet strømtilførsel, føringsveier, tekniske hus, fiber, datalink, ombygging av planoverganger mm. 

Novaform har rollen som Leder for programkontoret

Kort om jobben

Kunde: Oslo Sporvei

År: 2022 - 2028

Segment: Samferdsel

Kategori: Bane

Region: Oslo

Prosjektkostnad: CBTC-prosjektet har en investeringskostnad på 5,4 mrd. Programmet har en ramme på ca. kr 300 000.