Kor Nydelig ferdig kopi

Os kirke

Arbeid med energiøkonomisering og innvendig rehabilitering av verneverdige Os Kirke.

Diverse malerarbeid, utskifting vindu, elektriske arbeider som for eksempel:

 • nye utvendig lister vindu
 • malerarbeid
  • galleri
  • gullforgylling
  • benker
 • montering av håndløper
 • montering nytt knefall
 • montering varevindu (isolerglass)

Kort om jobben

Kunde: Os Kyrkjelege Fellesråd

År: 2019-2023

Segment: Bygg

Kategori: Formålsbygg, Kulturbygg, Verneverdig

Region: Vestland

Bilder