Minde_bhg_fasade

Nye Minde barnehage

Uavhengig kontroll av prosjektering og utførelse ved riving av eksisterende barnehage (650 m2) og nybygg av komplett barnehagebygg (1150 m2) med oppgradering av uteområder.

Kort om jobben

Kunde: Bergen kommune. Etat for utbygging

År: 2015 - 2018

Segment: Bygg

Kategori: Barnehage, Formålsbygg

Region: Vestland

Prosjektkostnad: 60 mill