Førdesykehus_utvendig kopi

Nye Førde sykehus

Oppdraget innebærer deltagelse i utforming og bygging av sykehuset, alt fra planlegging til åpningen i 2024.

Herunder følge opp prosjekterende og utførende på følgende:

 • Rådgivende ingeniør VVS:
  • Prosjektering og utførelse av infrastruktur for sanitær, varme, sprinkler, medisinske gasser, kjøling og de ventilasjonstekniske anleggene samt produksjon av prosesskjøling. På følgende arealer:
  • Sengeposter, teknisk etasje og lager, operasjon, føde og barneavdeling, sterilsentral og skopi.
 • Rådgivende ingeniør elektro:
  • Prosjektering og utførelse av elkraftsintallasjoner og tele- og automatiseringsløsninger, på følgende arealer og funksjoner:
   • Hovedtavler, UPS, Batterirom, Garderobe, Sterilsentral, Skopi, Operasjon, Tekniske areal og Øvrige tekniske rom og lager, Sengepost, Barn / KK (Barsel, sengepost barn, neonatal, fødestuer og poliklinikk.
   • Anskaffelser av byggherreleveranser.

Novaform AS bistår også Helse Førde på bygg og eiendom avdeling.

Arbeidsoppgaver:

 • Lede interne prosjekter i sykehusdrift. Herunder rørpostsystem som skal sende blodprøver fra forskjellige avdelinger til lab for undersøkelse.
 • Vedlikeholde dokumentarkiv og FDVU innad i driftsorganisasjonen.

Kort om jobben

Kunde: Helse Førde

År: 2021 - d.d

Segment: Bygg

Kategori: Helsebygg, Sykehus

Region: Vestland

Prosjektkostnad: 1,9 mrd

Oppgaver: Prosjektledelse, Byggeledelse