IMG_4411_x

Nøstegaten 58

Bestående av 2 bygningskropper, Bygg A og Bygg B. Bygg A er totalrenovert, det blir ny fasade samt helt nytt teknisk anlegg. Etablering av ny kantine samt avvikling av tidligere kantine.

Det er rehabilitert sju etasjer med ombygging og tilpasning/oppgradering av teknisk anlegg, bistand ifm. valg og løsninger for teknisk anlegg, bistand ifm. utforming av planløsning samt organisering av prosjekt.

I tillegg er det kommet nytt møtesenter med tilhørende auditorium.

Arkitektoniske detaljer som ny, hengende trapp installert 15 meter oppe i auditoriumet.

Teknisk ny sonestyring i bygget, behovsstyrt ventilasjon, romfølere, nytt ventilasjonsaggregat. Leietakere består hovedsakelig av IT-bedrifter, IT- og finanskonsulenter samt finansfirma.

Kort om jobben

Kunde: Nøstet AS

År: 2017 - 2023

Segment: Bygg

Kategori: Kontor/næring, Kontorbygg

Region: Vestland

Prosjektkostnad: Konfidensielt

Oppgaver: Prosjekterings-ledelse, Prosjektledelse, Byggeledelse, SHA Koordinator

Bilder