nordsjo

Nordsjø Kontorpark AS

Planlegging av en rendyrket kontorpark i Haugesund. 15000 m2 kontorer fordelt over 4 bygg med tilhørende nedgravd parkeringsanlegg og flott uteområde.

Prosjektet fokuserer på synergi, effektivitet, energi, arkitektur og funksjoner. Første bygget i Haugesund med BREEAM-NOR klassifisering.

Kort om jobben

Kunde: Nordsjø Kontorpark AS

År: 2015 - 2017

Segment: Bygg

Kategori: BREEAM-sertifisert, Kontor/næring, Kontorbygg

Region: Rogaland

Prosjektkostnad: Konfidensielt

Oppgaver: Byggherreombud, SHA Koordinator